Pozdravljeni.

Tehnični napotki za pripravo CD/DVD vsebine

Splošno

Vsebina repliciranih plošč je enaka vsebini vaše matrice, zato je zelo pomembno, da je matrica pripravljena v sklopu sprejetih CD/DVD standardov. V kolikor tega ne upoštevate, se lahko zgodi, da replicirana plošča ne bo delovala pravilno oz. bo na nekaterih predvajalnikih povzročala težave.

Z namenom, da bi lahko kvalitetno izdelali delovno matrico (glass master in stamper) mora biti dostavljena matrica brez mehanskih poškodb, prstnih odtisov ali prask.

Priprava vsebine za podatkovne CD-ROM plošče

Najbolj primerna oblika za dostavo podatkov je kar CD-R plošča. Svetujemo vam, da preverite odbojni koeficient CD-R plošče (minimalno 70%). V kolikor to ni mogoče, preverite berljivost CD-R matrice na različnih pogonih. Priporočamo vam, da nam oddate dve matrici, ki sta po možnosti narejeni na različnih CD-R medijih.

CD-R plošča naj bo pripravljena tako, da bo ustrezala Yellow Book standardu (standard, ki določa kako naj bodo podatki razporejeni po zgoščenki). Večina komercialnih programov za snemanje piše v Yellow Book standardu. Odsvetujemo uporabo šumnikov v imenih datotek, saj se lahko zgodi, da tako pripravljene CD plošče ponekod ne bodo delovale.

Priporočamo vam, da vsako CD-R ploščo preiskusite na različnih računalnikih in če je možno še na različnih operacijskih sistemih.

Priprava vsebine za CD-Audio plošče

Matrica za CD-Audio plošče mora v celoti izpolnjevati Red Book CD standard. V kolikor naročnik pisno zahteva izdelavo delovne matrice pod drugačnimi pogoji, RACMAN AVS ni odgovoren za morebitne nepravilnosti, ki bi nastale pri prenosu iz osnovne matrice (CD-R) na delovno matrico oz. glass master.

 • maksimalni čas trajanja 79 minut in 30 sekund
 • maksimalni headroom 0 dB, minimalni -2 dB

Priprava vsebine za DVD plošče

Vsebina DVD plošče mora biti pripravljena z ustrezno programsko in strojno opremo, ki podpira format zapisa po ISO9660 ali Micro-UDF standardu. Odsvetujemo uporabo domačih komponent za snemanje iz video signala direktno na DVD-R plošče. Nekatere komponente uporabljajo zapis, ki ne ustreza vsem DVD-Video standardom zaradi česar se lahko zgodi, da replicirana DVD plošča ne bo delovala v vseh predvajalnikih.

Master za DVD-5 plošče lahko dostavite na:

 • DVD-R (General ali Authoring) mediju
 • DVD-ROM mediju (če gre za podatkovno vsebino)
 • DVD-Video mediju (če gre za video vsebino); ne sme imeti CSS zaščite
 • DLT traku

Master za DVD-9 plošče lahko dostavite na:

 • DVD-R DualLayer mediju
 • DVD-ROM (če gre za podatkovno vsebino) mediju
 • DVD-Video (če gre za video vsebino) mediju; ne sme imeti CSS zaščite
 • 2x DVD-ROM kjer se nahaja DDP slika za vsako plast (Layer) posebej
 • DLT traku

V kolikor dostavite master na DVD mediju (-R, -ROM, -VIDEO), mora biti le-ta na spodnji strani, kjer je zapis, brez prstnih odtisov in prask.